سایز ۸ (ابعاد ۱۴.۵ در ۳۷ در ۱۱.۵ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۸ (ابعاد ۱۴.۵ در ۳۷ در ۱۱.۵ CM)