سایز ۴ (ابعاد ۱۴ در ۱۴ در ۸ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۴ (ابعاد ۱۴ در ۱۴ در ۸ CM)