سایز ۳ عرضی (ابعاد ۱۶ در ۱۱ در ۶ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۳ عرضی (ابعاد ۱۶ در ۱۱ در ۶ CM)