سایز ۱۶ (ابعاد ۳۱ در ۳۲ در ۱۴ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۱۶ (ابعاد ۳۱ در ۳۲ در ۱۴ CM)