سایز ۱۴ (ابعاد ۳۵ در ۳۵ در ۲۲ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۱۴ (ابعاد ۳۵ در ۳۵ در ۲۲ CM)