سایز ۱۲ (ابعاد ۳۵ در ۲۳ در ۱۵ CM)

بازرگانی ستاره کاغذی > سایز ۱۲ (ابعاد ۳۵ در ۲۳ در ۱۵ CM)