درباره ی ما

گروه تولیدی ستاره کاغذی

درباره ی ما

گروه تولیدی,بازرگانی ستاره کاغذی با به كارگيرى تجهيزات و فناورى نوین و به صـورت تـخصصی بـا هـدف تـوليد جعبه هارد باکس، با استفاده از مواد اولیه با کیفیت، آغاز به فعاليت نـموده است. در نهایت مـحصول خود را در دو سبک جعبه گل و جعبه کادو ارائه نموده است.

جعبه گل

درباره ی ما

گروه تولیدی,بازرگانی ستاره کاغذی با به كارگيرى تجهيزات و فناورى نوین و به صـورت تـخصصی بـا هـدف تـوليد جعبه هارد باکس، با استفاده از مواد اولیه با کیفیت، آغاز به فعاليت نـموده است. در نهایت مـحصول خود را در دو سبک جعبه گل و جعبه کادو ارائه نموده است.

جعبه کادو

درباره ی ما

گروه تولیدی,بازرگانی ستاره کاغذی با به كارگيرى تجهيزات و فناورى نوین و به صـورت تـخصصی بـا هـدف تـوليد جعبه هارد باکس، با استفاده از مواد اولیه با کیفیت، آغاز به فعاليت نـموده است. در نهایت مـحصول خود را در دو سبک جعبه گل و جعبه کادو ارائه نموده است.

جعبه کادو

درباره ی ما

گروه تولیدی,بازرگانی ستاره کاغذی با به كارگيرى تجهيزات و فناورى نوین و به صـورت تـخصصی بـا هـدف تـوليد جعبه هارد باکس، با استفاده از مواد اولیه با کیفیت، آغاز به فعاليت نـموده است. در نهایت مـحصول خود را در دو سبک جعبه گل و جعبه کادو ارائه نموده است.

جعبه گل
  • جعبه گل
  • جعبه کادو
  • جعبه کادو
  • جعبه گل

تماس با ما

تماس با ما

02634723163
09128184230
09208184230

ایمیل ما

Da13602360@yahoo.com

آدرس کارخانه

کرج.کمالشهر. ظفر 9. بازرگانی ستاره کاغذی

طراحی محصولات ما را مشاهده کنید